Александър

Александър работи във всички стилове от реализъм до line work. Може да разгледате неговия профил, за да добиете представа за работата и тук и в instagram