Ива Костова
Ива работа fine line. Тя е изключителен графичен дизайнер и лесно може да пресъздаде вашите идеи направо на място