Валери работи изцяло в black and grey realism. Разгледайте неговия инстаграм нещата са от световно ниво