Ink Factory - България

Реализъм

Този стил изглежда като снимка, отпечатана върху кожата. Едно от най-важните неща при него е да имате достатъчно добра снимка, която да използвате и да изберете татуист, който е специалист в този стил.

Геометрични

Характерни за този стил са сложни дизайни от геометрични фигури, често симетрични или съчетани в по-голям дизайн. Изпълнени главно в черен цвят, понякога използват и други цветове, 3D ефекти или точков дизайн, за да създадат още по-силен ефект.

Надписи

Готически, завъртени, изпълнени с детайли - този стил е един от най-разпространените. Няма граници на това какъв шрифт може да се използва за изписването му. Един истински добър артист, подобно на Boz De Niro създава уникален шрифт за всеки клиент.

Точкови

Точковите татуировки са стил, при който се използват множество точки, за да се запълни татуировката. Колкото повече точки, толкова по-тъмен е фонът.

Акварел (Водни бои)

Един от най-модерните, този стил имитира начина на рисуване с водни бои - петна и линии от цвят пресъздават начина, по който се рисува върху платно.

Яонски стил

Характерни за този стил са дизайни, изпълнени с детайли, които покриват голяма част от тялото. Японският стил следва много строги правила - позициониране, образи, посока, цвят и т.н., произлизащи от древните традиции на това изкуство.

Разгледай @inkfactorybg
Ink Factory, Солунска 46, 1000 София, България
Телефон: +359 883 359 993 Имейл: [email protected]